Vítejte na stránkách obce Obec Přibyslav.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Naše obec

Obec Přibyslav je malebná vesnička postavená na úpatí Orlických hor na táhlém kopci v nadmořské výšce 500 m. Z části je obklopena lesy s nádherným výhledem do kraje až 80 km daleko. Je vzdálená 3 km od Nového Města nad Metují a 6 km od Náchoda.
V současné době zde žije 192 obyvatel v šedesáti sedmi rodinných domcích.

Kdy byla naše obec založena se nedá přesně určit, ale jsou zprávy, které říkají, že zde v jedenáctém století stály chalupy. Zdejší obyvatelé se po mnoha staletí živili zemědělstvím a lesnictvím. Také zde byly provozovány různé řemeslné práce jako např. kovářství, truhlářství, tkalcovství atd. Až v minulém století při rozkvětu průmyslu začali někteří lidé docházet do továren spádových měst – Náchoda a Nového Města nad Metují.
První zmínka o kulturním životě v obci se váže ke knihovně, která byla založena v roce 1836. První knihy byly darovány nebo koupeny ze sbírky peněz vybranými občany. Půjčování knih a časopisů pokračuje i v dnešní době.

Nejstarším a dosud činným spolkem v obci jsou hasiči. Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1890 počtem 21 členů. Sbor se zúčastňoval veřejných slavností a župních zájezdů. Pořádal zábavy, plesy, posvícení.

Také se zde od r. 1919 hrálo divadlo, které bylo hlavním činitelem veřejného a kulturního života. Poslední představení bylo sehráno před válkou, která hraní přerušila a již nebylo obnoveno.

V průběhu let byly v obci založeny spolky jako Svaz žen, Červený kříž, Tělovýchovná jednota, Svaz mládeže a Myslivecké sdružení. Byly pořádány různé přednášky, mikulášská nadílka, dětský den, karnevaly, turistické pochody, tajné výlety, nedělní odpolední čaje, májové vínky i vítání občánků.

V současnosti je aktivní pouze Sbor dobrovolných hasičů, který má soutěžní družstva mužů, žen, starších a mladších žáků. Od r. 1993 pořádá vlastní soutěž „Přibyslavský pohár“, na kterou jsou zvány sbory z okolních vesnic. Hasiči jsou pořadateli hlavně tradičního posvícení se „Stínáním kohoutů“, které je proslaveno v širokém okolí.

Veškeré kulturní a společenské akce byly pořádány v místním hostinci, který během několika let prošel mnoha rekonstrukcemi.

Ke sportovnímu vyžití místní mládeže slouží menší nově zrekonstruované  víceúčelové hřiště. Také zde máme  koupaliště, které vybudovali místní občané.

Největší rozkvět naší obce nastal v posledních asi třiceti letech, kdy se opravovaly a přestavovaly rodinné domky. Také se začaly stavět nové, což stále pokračuje a tím přibývá mladých a studovaných lidí, což je ku prospěchu obce. Opravila se prodejna, hospoda, hasičská zbrojnice, budova OÚ, vybudovalo se hřiště, koupaliště, vyasfaltovaly se všechny obecní cesty, byla provedena generální oprava rozvodu elektřiny a veřejného osvětlení. V posledních letech byl také po celé obci proveden rozvod vody.

Také stojí za zmínku, že z tak malé obce jako je Přibyslav pochází mnoho významných osobností jako např. továrníci Antonín a Stanislav Holubcovi, armádní generál Antonín Rada, generálmajor JUDr. Václav Rousek, plukovník Josef Kosář, podplukovník Jaroslav Macháně, major František Novák a spousta dalších.

Přes naši obec se také přehnalo několik válečných bitev např. 12. 9. 1745 za vsí směrem k Peklu se střetla císařská vojska s Prusy, kde bylo zabito a pohřbeno 400 mužů. Na tomto místě byl postaven dřevěný kříž, který byl později nahrazen kamenným. Ve válce roku 1866 se také bojovalo v lesích směrem k Bražci. Ranění a mrtví vojáci byli sváženi do Václavic. Ve druhé světové válce se v okolních lesích ukrývali partyzáni, které místní obyvatelé zásobovali potravinami. Když toto zjistili němci, hrozilo Přibyslavi vypálení a postřílení všech mužů. Muži shromážděni na popravu, jen je postřílet, zachránil němec, který byl v tu dobu u starosty obce pana Hanuše, který se za obec zaručil a tím vše zachránil.

Tak naše obec zůstala zachována a všichni se snažíme, aby stále vzkvétala a byla krásnější.

publikováno: 26. 11. 2020 10:31,

Novinky z Obce

  • Andrea Dudková
  • 305
Upozornění ČEZ

Upozornění ČEZ

Upozornění ČEZ k odstranění porostů

Obec
  • OI admin
  • 733
Nový obecní web

Nový obecní web

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Úřad
Obec
Volný čas
  • Andrea Dudková

Vyhlášky

obsah stránky

Obec