Vítejte na stránkách obce Obec Přibyslav.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím a musí splňovat požadavky dané zákonem: 


Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 


Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 


Postup vyřizování žádosti – lhůty pro posouzení žádosti: Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm. d) prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7) rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1) odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1) odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c) výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2) předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2) vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3) podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3) předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5) rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst.8)

publikováno: 16. 8. 2022 08:29, OI admin

Novinky z Úřad

  • Andrea Dudková

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158
SDH Přibyslav608 552 332
SDH Nové Město nad Metují491 471 150, 605 201 094
Městská policie Nové Město nad Metují491 473 156, 605 201 093
Úřad
  • Andrea Dudková

Odpady

obsah stránky


Úřad
  • OI admin
  • 810
Nový obecní web

Nový obecní web

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Úřad
Obec
Volný čas
  • OI admin

Zastupitelstvo

Starosta

Ing. Andrea Dudková

Místostarosta

Ivana Tencarová

Členové

Ondřej Zelený

Radek Uždil

Ing. Petr Uždil

Úřad